Projekty

Zde máte možnost sledovat cestu od nápadu k samotnému hotovému řezbářskému výrobku. Postupně se tu budou objevovat různé projekty, nyní dva vodníci. Prvotní nápad je většinou nejdříve zachycen tužkou jako skica, následuje výběr vhodného dřeva. A pak už následuje jen samotná práce se dřevem.

Můžete se v tuto chvíli podívat jak vzniká dřevěný vodník (hastrman), od nápadu k výběru dřeva až ke konečnému dílu. Fotky budou přidávany tak, jak bude vodník postupně vznikat či jak postupně vznikal v případě již dokončených projektů. K dispozici jsou tři projekty, z nichž první je právě v realizaci:

Vodník 0202/2014 Vodník 0104/2013  Vodník 6/2012


Vodník 6/2012

14.6.2012

Skica s rozpracovaným návrhem vodníka

21.6.2012

Druhá fáze spočívá va výběru vhodného dřeva, nafotce již započato vyřezávání hrubých obrysů hlavy.

28.6.2012

Na další fotce již jasné obrysy hlavy a kloubouku.

1.7.2012

Práce pokračují na zadní části vodníka.

3.7.2012

Práce pokračují na zadní části vodníka.

6.7.2012

Dokončená hlava vodníka, napuštěna fermeží aby se zabránilo praskání dřeva z důvodu vysychání.

9.7.2012

Práce postupuje od hlavy dolu, zde již hotové ruce, celá dokončená část je napuštěna fermeží.

13.7.2012

Dokončený vodník

Novinky

29.ledna 2016
Vážení návštěvnící, bohužel Vám musím oznamit smutnou zprávu, PeadDr. Zbyněk Knop alias Dřevěný Dědek již není mezi živými. Skonal ve středu 27.1.2016 po těžké nemoci, která mu ale, jak jste mohli sledovat i na těchto stránkách, nevzala do poslední chvíle elán do života. Věnujte mu tedy prosím, Vy kteří jste jej skrze jeho díla poznali, tichou vzpomínku. Děkuje, jménem zarmoucené rodiny, vnuk Martin.